Legalizacija objektov

– LEGALIZACIJA OBJEKTA, ZGRAJENEGA PRED 1968,

– LEGALIZACIJA OBJEKTA DALJŠEGA OBSTOJA

 

Več

Ali ste vedeli? 

Objekt po novem gradbenem zakonu (117.člen GZ) lahko po hitrem postopku legaliziramo.

Za Vas opravimo vse potrebno:

  • evidentiranje stavbe (vris stavbe v zemljiški kataster in kataster stavb)
  • izris tlorisov
  • izris prerezov stavbe
  • dokazilo o daljšem obstoju objekta (na geodetskem inštitutu se naroči aeroposnetek iz katerega je razviden obstoj objekta)
  • po Vašem pooblastilu na upravni enoti vodimo celotni postopek.

 

LEGALIZACIJA OBJEKTA, ZGRAJENEGA PRED 1968

Za objekte, ki so bili zgrajeni in v bistvenem nespremenjeni od 31.12.1967.

Evidentiranje objekta in vpis v kataster stavb,

pridobitev digitalnega ortofoto posnetka ali drugih arhivskih zapisov izpred leta 1967,

pregled in določitev, če je iz dokumentov razvidna skladnost objekta z današnjim stanjem,

vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Upravni organ izda Odločbo na ugotovitev, da ima objekt uporabno dovoljenje

 

LEGALIZACIJA OBJEKTA DALJŠEGA OBSTOJA

Za objekte, ki so bili zgrajeni in v bistvenem nespremenjeni od 1.1.1998.

Evidentiranje objekta in vpis v kataster stavb,

izmera zunanjosti in notranjosti objekta,

izris obstoječega stanja,

priprava dokumentacije in vloge za komunalni prispevek,

pridobitev, pregled, in ureditev dokazil o daljšem obstoju,

priprava dokumentacije in vloge za legalizacijo.

Upravni organ izda Dovoljenje za objekt daljšega obstoja

 

Naroči legelizacijo

Kontakt:

Pokliči: +386 40 223 883
Email: info@piran-invest.com